Välkommen att bli medlem!

Vi är en intresseförening som bildades 2011 med syfte att verka för att kollektivhus skapas/byggs i Uppsala.
Vi vänder oss till personer i alla åldrar som är intresserade av ett boende präglat av gemenskap och samarbete.

Som medlem kan du delta i medlemsmöten, studiecirklar, föredrag, studiebesök och arbetsgrupper. 

I studiecirkeln får du möjlighet att fördjupa dig i vad det innebär att bo i gemenskap, hur vi själva kan utforma vårt framtida boende,
våra förväntningar och farhågor och vi lär känna varandra. Så skapar vi vår gemenskap.

Medlemsavgiften är 150 kr/person/kalenderår och betalas till bg 758-6092.  Avgiften betalas senast den sista februari varje år!

Om du vill bli medlem, skicka ett mejl med dina kontaktuppgifter till:
kontakt@uppsalakolektivhus.se

Välkommen!