Syftet med kollektivhusföreningen är att samla intresserade av kollektivboende i olika former i Uppsala. Det finns mängder av bra information om både internationella och nationella projekt (se länkarna till vänster under ”Svenska paraplyorganisationer”), men om man ska befolka ett kollektivhus behövs en grupp fysiska personer som vill bo på en viss plats, och det är där vi kan komma in.

Det finns några kollektivhus och byggemenskaper i Uppsala (se länkarna till vänster under ”Kollektivhus i Uppsala)), varav en del tar emot besökare om man är intresserad, och ETC Bygg är med i utbyggnaden av Gottsunda med passivhus i trä med olika upplåtelseformer – hyresrätter, bostadsrätter och ett kollektivhus med lite mindre lägenheter och större gemensamma utrymmen än i ett konventionellt hus (se länk under ”Nya projekt i Uppsala).

Om man går ihop en lagom stor grupp (eller flera) finns det möjligheter att få hjälp på vägen med planering och byggande av olika former av kollektivt boende, oavsett upplåtelseform, men det krävs ändå mycket kunskap för att hitta rätt, både med miljöanpassning, ekonomi och estetik. Vi tänker att vår förening kan vara användbar genom att vi gemensamt kan skaffa grundkunskaper som kan vara bra att ha genom studiecirklar, föreläsningar, studieresor och vad man nu kan hitta på.