Svenska paraplyorganisetioner

Kollektivhus NU är en nationellt verksam medlemsförening för existerande kollektivhus och fristående startar- och paraplyföreningar. Den syftar till att förbättra valmöjligheterna på den svenska bostadsmarknaden vad avser olika former för gemenskapsboende. Föreningen stöder existerande kollektivhus och grupper som arbetar för att skapa nya kollektivhus. Och bevakar även internationella organisationer och kollektivhus

Bygg & Bo ihop är ett forum och en kunskapsbank för bygggemenskaper och kollektivhus över hela landet där du kan få kontakt med andra som bygger och bor ihop.

Forumet är byggt av Föreningen för Byggemenskaper genom Vinnovaprojektet Bygatan.
Föreningen använder främst sin Facebooksidan för att informera om aktuella aktiviteter.