ETC Bygg i Gottsunda

Kaminsky planerar tillsammans med ETC Bygg för ett hundratal nya bostäder i Gottsunda, Uppsala. Här byggs dels ett stort hyreshus och två hus som blir bostadsrätter en gemensam boendeförening med hyresgästerna. Också ett kollektivhus med små lägenheter och stora gemensamma utrymmen.

Blandningen av ägandeform är ett krav från kommunen och innebär för oss en möjlighet att skapa ett gemensamt boende med delade tjänster, växthus och ytor, där hyrorna kan hållas lägre genom att en del av bygget finansieras av bostadsrätterna. Uppsala-projektet har just startat med ett gemensamt planarbete med kommunens ansvariga. Vi hoppas detaljplanen är klar om ett år. Sedan ska inflyttning kunna ske från 2026.Området i Gottsunda ligger längs Elfrida Andrées väg och Orkestervägen.